Hvad søger du?

6 november 2022

Østlig Ringvej inviterede til 2. møde i Havneforum

Det Maritime Ungdomshus på Amager dannede ramme om vores andet møde i ”Havneforum” – et forum hvor vi mødes med repræsentanter for lystbådehavne, sejlklubber og foreninger m.fl. som benytter farvandet langs Amagers østkyst.  


Denne gang gæstede Marine Operation Manager Christian Paulsen fra Femern A/S mødet med et spændende oplæg om koordineringen af aktiviteter til søs i og omkring arbejdsområdet for Femern Bælt-forbindelsen.

Sikkerheden står i centrum, og det skinner tydeligt igennem i hele tilrettelæggelsen af arbejdet på vandet. Det er vigtige erfaringer, vi selvfølgelig vil inddrage og bygge videre på i undersøgelsesfasen og en eventuel anlægsfase for Østlig Ringvej. 
 
Spørgelysten var stor blandt deltagerne, og samtidig kom der mange gode og konkrete input til, hvordan vi kan holde de mange mennesker, som bruger Amagers østkyst til rekreative formål, godt informeret om, hvad der foregår til havs i forbindelse med den kommende miljøkonsekvensvurdering af Østlig Ringvej-projektet. Mange tak for det!  
 
Vi ser allerede frem til vores næste møde i begyndelsen af 2023.