Hvad søger du?

1 marts 2023

Høringsnotat offentliggjort

Høringsnotatet for idéfasehøringen af Østlig Ringvej er nu oversendt til Folketinget og derfor også offentliggjort her på vores hjemmeside.

Høringsnotatet samler op på alle de input, der kom fra offentligheden, da vi afviklede vores idéfasehøring i otte uger frem til november 2022. I den periode modtog vi næsten 60 høringssvar om alt fra klima- og trafikberegninger til støjreducerende tiltag, sikkerhed på havet, udformning af tilslutningsanlæggene og reetablering af havbunden. 

Alle høringssvarene er nu blevet gennemgået og behandlet, og resultatet kan læses i høringsnotatet.  

Høringsnotatet vil nu indgå i det videre arbejde med miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej, og vi vil endnu en gang takke for de mange værdifulde bidrag i processen. 

Læs høringsnotatet her.