Hvad søger du?

3 juni 2022

Miljøkonsulenterne tog til søs

Vores miljøkonsulenter udnyttede det smukke vejr til at besigtige projektområdet for Østlig Ringvej fra vandet.

Projektområdet for en eventuel Østlig Ringvej skal undersøges fra alle vinkler, og vores miljøkonsulenter er derfor draget til søs for at se linjeføringen og de områder, hvor tilslutningsanlæggene kan ligge, fra vandet. Turen, som også bød på et besøg på øen Saltholm, er bare en af mange. Der venter mange flere besøg og undersøgelser i arbejdsområdet som en del af den detaljerede miljøkonsekvensvurdering af en Østlig Ringvej, som vi skal udarbejde.

Området foran Amagerværket. 

Saltholm, den 16 km² store ø, der ligger i Øresund, cirka 5 kilometer øst for Amager. 

Området hvor en eventuel Østlig Ringvej skal tilsluttes Øresundsmotorvejen. 

Miljøkonsulenterne på Saltholm.