Hvad søger du?

3 februar 2023

Rådgiver-kontrakter til VVM-projektering og miljørådgivning

Sund & Bælt Holding A/S har indgået rådgiverkontrakter om VVM-projektering og miljørådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af den miljøvurdering af Østlig Ringvej, der skal belyse og vurdere projektets positive og negative påvirkninger på miljøet.

Det bliver COWI/Arup JV, et konsortium bestående af COWI A/S og Ove Arup & Partners Danmark A/S med støtte fra Ove Arup & Partners International Limited og Arup Australia Pty Limited, der skal bistå med VVM-projektering, mens opgaven med rådgivning på miljøområdet tilfaldt COWI A/S alene.
 
Vi ser frem til samarbejdet, der kommer til at strække sig over de kommende år og munde ud i en miljøkonsekvensvurderingsrapport, der kan indgå i en politisk beslutning om projektet.