Hvad søger du?

23 marts 2022

Undersøgelser af området ved Østlig Ringvej

Nu er arkæologerne i gang med de indledende undersøgelser af det område ud for København, hvor vi planlægger at placere en eventuel Østlig Ringvej.

Det var i det område, hvor Slaget på Reden fandt sted i 1801. Her forsvarede den danske flåde sig bravt mod de engelske angribere – og tabte. Området er derfor godt fyldt op med skibsvrag fra slaget, og mange af resterne kan ligge tæt på den linjeføring, vi nu skal undersøge.

I forbindelse med anlæggelsen af Femern Bælt-forbindelsen har man også fundet vragrester fra et søslag – slaget ved Femern i 1644. De dygtige eksperter fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde har bistået vores kolleger på Femern Bælt-forbindelsen – og deres store viden og metoder kommer nu også os til nytte på Østlig Ringvej.

For selv om man ved, at der findes mange vrag i området, er det ikke alle efterretninger, der er lige præcise. Vi er i gang med at undersøge datakilderne, og nogle af dem består alene af håndskrevne noter, der indikerer, hvor der kan ligge noget.

Det er en tidskrævende proces at afdække et stykke Danmarkshistorie, og det er derfor vigtigt at komme i gang. Det ved vi fra Femernprojektet. Vi glæder vi os til at fortælle meget mere om det arkæologiske arbejde på Østlig Ringvej.