Hvad søger du?

Digitalisering og smart tunnel

Med digitalisering kan infrastrukturen udnyttes optimalt

Digitalisering og smarte løsninger kan understøtte bæredygtighed i infrastruktur og dermed bidrage til fremtidens grønne transportløsninger. Via digitalisering kan infrastrukturen udnyttes optimalt. Digitalisering kræver udbygning af den digitale infrastruktur, og at data om anvendelse og drift stilles til rådighed offentligt. Adgang til data skaber mulighed for, at offentlige såvel som private aktører kan analysere og kombinere data, som kan bidrage til at forstå og løse mobilitetsudfordringer på nye måder.

Østlig Ringvej, digitalisering og smart tunnel

Data fra Østlig Ringvej kan indsamles og gøres tilgængelige, så de kan indgå i analyser og beslutningsgrundlag for offentlige og private aktører. Data kan eksempelvis bidrage til at udvikle services, der kan sikre mindre spildtid ved at optimere rejseplanlægning, gøre det muligt at arbejde med intelligente logistiksystemer og optimering af godstransport, samt forbedre flowet i Østlig Ringvej gennem intelligent trafikstyring. Data for tunnellens anvendelse kan også bidrage til at forudsige behov for vedligehold, der dermed kan planlægges bedst muligt.

Handlingsplan for arbejdet med digitalisering og smart tunnel

Ejerskab og adgang til data

Det er ambitionen at sikre sig ejerskab og adgang til alle egne data, bl.a. ved at stille som krav i alle kontrakter og serviceaftaler, at Sund & Bælt har ejerskab over egne data og retten til at dele egne data. Det sikres, at den information, der deles, er anonym.

 

Indarbejde dataopsamling i tunnelens design

Mulighederne i at skabe en digital tvilling af Østlig Ringvej undersøges. Den digitale tvilling kan skabes ved at integrere bl.a. sensorer og kameraer i tunnelens design, der indsamler dynamiske data om anvendelse og drift af Østlig Ringvej.

Indsamle, behandle og formidle data i realtid

Det er ambitionen at indsamle data om ex antal, typer af køretøjer, trængsel, uheld eller andre uregelmæssigheder og gøre dem offentligt tilgængelige. Ved at arbejde med datastandarder, som alle data skal følge, opnås muligheden for at tilgå data på en ensartet og struktureret måde i relevante formater. Adgangen til de trafikrelaterede data, kan være relevante for udvikling af nye forretningsmodeller og grønne løsninger hos danske handels- og logistikvirksomheder. Mulighederne for at benytte IoT (Internet of Things) til miljømonitorering undersøges, fx i sensorer over og under vandet, der rapporterer om vand- og vejrforhold, i droneoptagelser og støjovervågning.

Trafikoptimering

Ved at bruge historiske- og dynamiske data om trafikflow på en intelligent og strategisk måde er det muligt at arbejde med at optimere trafikken på indfaldsvejene, øge fremkommelighed og skabe en bedre udnyttelse af Østlig Ringvej. Det er en forudsætning for at benytte disse data, at der arbejdes med højeste niveau af cybersikkerhed.

 

Digital infrastruktur

Der arbejdes for at sikre adgang til 5G eller bedre på hele Østlig Ringvej, så data transmitteres i realtid.

 

Gode forhold for førerløse biler og lastbiler

Det undersøges, hvordan det sikres, at Østlig Ringvej er en særlig sikker transportvej for delvist og senere hen fuldstændigt selvkørende biler og lastbiler, blandt andet ved at sikre optimale forhold for teknologien.