Hvad søger du?

Vil lede trafik uden om Københavns centrum

Østlig Ringvej vil binde det nordlige og sydlige vejnet sammen og lede trafik uden om det indre København.

Skal sikre udviklingsmuligheder

Østlig Ringvej sikrer udviklingsmuligheder til den nye bydel Lynetteholm og andre områder på Nordøstamager.

Styrker Øresundsregionen

En Østlig Ringvej vil udgøre en forbindelse mellem Helsingørmotorvejen i nord og Øresundsforbindelsen i syd og være med til at styrke Øresundsregionen.

Genbrug af tunnelfabrik

Ved at genanvende tunnelelementfabrikken fra Femern Bælt-forbindelsen på Lolland reducerer man miljø- og klimapåvirkningen og bygger på solid erfaring med sænketunneler.