Hvad søger du?

Oversigt

Bæredygtighed

Arbejdet med bæredygtighed vil spille en vigtig rolle i projektering, anlæg og drift af en Østlig Ringvej i København.

Handlingsplan for arbejdet med bæredygtighed

En vigtig del af projektet bliver at demonstrere og undersøge, hvordan Østlig Ringvej kan bygges og drives på en bæredygtig måde.

Derfor er der allerede i de indledende faser af projektet lavet denne første handlingsplan for arbejdet med bæredygtighed. Den baserer sig på læring fra andre projekter i Sund & Bælt og er første skridt på en lang rejse.

Handlingsplanen opdateres løbende, og der vil komme flere versioner, undervejs som man i løbet af projektet bliver klogere.

Se filmen om bæredygtighed i forbindelse med Østlig Ringvej forneden og klik på nedenstående link for at læse hele handlingsplanen for arbejdet med bæredygtighed.


Indsatsområder

Arbejdet med bæredygtighed for Østlig Ringvej vil overordnet ske inden for de tre områder miljø, social og virksomhedsledelse. Herunder er der en række indsatsområder og for en væsentlig del af disse er der udarbejdet egentlige handlingsplaner for, hvordan der vil blive arbejdet med bæredygtighed indenfor et specifikt emne.