Hvad søger du?

Miljø

Miljø

Sund & Bælt er en afgørende spiller i transport­sektoren og har et væsentligt ansvar for at bidrage til den grønne omstilling af Danmark ved at drive en ansvarlig virksomhed, der balancerer hensynet til den sociale bæredygtighed, den miljømæssige bæredygtighed og bæredygtig virksom­hedsledelse som en integreret del af selskabets kerneforrentning.