Hvad søger du?

Miljøgodkendt og velafprøvet anlægsmetode

Miljøkonsekvensvurderingen skal fokusere på anlæg af Østlig Ringvej som en sænketunnel. Danmark har gode miljøerfaringer med sænketunneler fra Øresund og har fået godkendt Femern Bælt-sænketunnelen efter en særdeles grundig miljøgodkendelsesproces i både Danmark og Tyskland.

Verdensmestre i sænketunneler

Danmark har stor erfaring med sænketunneler og kan næsten siges at være verdensmestre inden for feltet. Netop nu er man efter en særdeles grundig proces og miljøgodkendelse i både Tyskland og Danmark ved at anlægge en 18 kilometer lang sænketunnel mellem Danmark og Tyskland, som bliver verdens længste sænketunnel. 

Dermed bygger man videre på gode erfaringer med sænketunneler, som man har fået fra Øresundsforbindelsen, hvor en bro er kombineret med verdens for tiden næstlængste sænketunnel.

Placeres millimeterpræcist på havbunden

En sænketunnel består af en række tunnelelementer, der produceres på land og derefter bugseres ud og placeres millimeterpræcist på havbunden i forlængelse af hinanden.

Skånsom mod havmiljøet

Efter placering genetableres havbunden oven på tunnelelementet, hvilket gør en sænketunnel til en miljømæssig skånsom måde at anlægge en tunnel på. Erfaringerne fra blandt andet Øresundsforbindelsen er gode. Eksempelvis er de stenblokke, der udgør et beskyttende lag på havbunden over tunnelen i Øresund, blevet til et kunstigt rev, som er helt overvokset med blåmuslinger, rurer og sukker- og savtang. Læs mere i Øresundsforbindelsens seneste CSR-rapport. 

Læs mere om hvordan man anlægger sænketunneler her og se videoen om anlæggelsen af Femern Bælt-forbindelsen herunder.

Kæmpe elementfabrik under opførsel

Elementerne til Femern Bælt-forbindelsen og en evt. kommende havnetunnel produceres på en helt ny fabrik, der er ved at blive anlagt på Lolland. Fabrikken, der fylder over 1 million kvadratmeter, bliver blandt de største af sin slags og vil producere i alt 89 tunnelelementer til Femern Bælt-forbindelsen.

Genbrug af fabrik

I forbindelse med det brede politiske forlig ”Infrastrukturplan 2035” er det aftalt, at man skal undersøge muligheden for at bevare fabrikken, der ellers skulle nedlægges, når den havde produceret elementer til Femern Bælt-forbindelsen.

Ved at bevare fabrikken og bruge den til produktion af elementer til andre infrastrukturprojekter som eksempelvis Østlig Ringvej, undgår man at skulle bygge en helt ny fabrik med dertilhørende miljø- og klimapåvirkning. Samtidig kan man udnytte de mange værdifulde erfaringer, der allerede er indsamlet i forbindelse med Femern Bælt-byggeriet, optimalt, ligesom man kan fastholde lokale arbejdspladser på Lolland.

Læs mere om fabrikken her.

Verdensberømte havnetunneler

Sydney Harbour Tunnel

I august 1992 blev en 2,3 km lang havnetunnel mellem den sydlige og nordlige del af Sydney indviet. Hver dag kører 96.000 biler gennem tunnelen, der er en central del af trafikafviklingen i storbyen med 5,4 mio. indbyggere.

The Transbay Tube, San Francisco

The Transbay Tube er en 8 km lang havnetunnel med jernbanespor, der løber under Francisco Bay og forbinder San Francisco med byen Oakland. I myldretiden kører over 28.000 togpassagerer igennem tunnelen i timen.

The Cross-Harbour Tunnel i Hong Kong

Den 1,8 km lange Cross-Harbour Tunnel (CHT) var den første sænketunnel i Hong Kong. Den benyttes dagligt af 120.000 køretøjer.

Tunge tunnelelementer

Ét tunnelelement til Femern Bælt-forbindelsen vejer 73.000 tons. Det svarer til:

14.000 elefanter

487 blåhvaler, som er verdens største nulevende dyr og det tungeste dyr, der nogensinde har levet

1 hangarskib

Den mængde stål, der anvendes i tunnelen, svarer til cirka 50 Eiffeltårne.

De længste sænketunneler

  1. Femern Bælt-forbindelsen Den 18 km lange sænketunnel mellem Rødby på Lolland og Puttgarden på den tyske ø Fehmarn bliver verdens længste, når den åbner for trafik. 
  2. Hong Kong-Zhuhai-Macau fixed link Hong Kong-Zhuhai-Macau-forbindelsen i Kina inkluderer en knap 7 km lang sænketunnel, hvilket gør den til verdens længste operationelle sænketunnel.
  3. Øresundstunnelen Med sine knap 4 kilometer er Øresundstunnelen, der indgår i Øresundsforbindelsen mellem Danmark og Sverige, for tiden verdens næstlængste sænketunnel.