Hvad søger du?

Genbrug af tunnelelementfabrik

Østlig Ringvej vil kunne bygges på en baggrund af solid erfaring og anvendelse af eksisterende tunnelfabrik.

Genbrug af fabrik

Lige nu er man i gang med at opføre en tunnelelementfabrik ved Rødbyhavn på Lolland i forbindelse med byggeriet af den kommende Femern Bælt-forbindelse. Af den politiske aftale om ”Infrastrukturplan 2035”, som Folketingets partier indgik i juni 2021, fremgår det, at parterne ser positivt på, at man bevarer denne fabrik.

Ved at bevare fabrikken og bruge den til produktion af elementer til andre infrastrukturprojekter som Østlig Ringvej undgår man at skulle bygge en helt ny fabrik med dertilhørende miljø- og klimapåvirkning. Samtidig kan man udnytte de mange værdifulde erfaringer, der allerede er indsamlet i forbindelse med Femern Bælt-byggeriet, optimalt, ligesom man kan fastholde lokale arbejdspladser på Lolland.

Læs mere om de danske erfaringer med anlæggelsen af sænketunneler her.

500.000 kvadratmeter havn

Fabrikken kommer til at fylde et areal svarende til 140 fodboldbaner og bliver dermed også en af verdens største. Den tilhørende arbejdshavn, som også er under opførelse, får et areal på 500.000 kvadratmeter og bliver dobbelt så stor som den eksisterende havn i Rødbyhavn. 

Havnen skal tage imod de store mængder sand, cement, stål og grus, som en evt. Østlig Ringvej skal bygges med. Det er også fra arbejdshavnen, at de færdige elementer sejles ud til deres endelige placering.

Se mere om fabrikken på Femern Bælt-forbindelsens website.

Læs mere om hvordan man anlægger en sænketunnel

Følg med på webcam

Live-stream fra byggepladsen i Rødby.