Hvad søger du?

Handlingsplan for bæredygtighed

Østlig Ringvej og bæredygtigt tunnelbyggeri

Bæredygtighed vil spille en vigtig rolle i både projektering, anlæg og drift. Forventningerne til bæredygtigheden vil være store, og det er afgørende, at der fremlægges løsninger, som belyser både bæredygtighed og økonomiske konsekvenser – og som kan indgå i grundlaget for politiske beslutninger.

Sund & Bælt har gode forudsætninger for at løfte opgaven.  Erfaringerne fra Femernprojektet har givet en unik indsigt i, hvordan man kan håndtere alle aspekter ved anlæggelse af en sænketunnel på en miljømæssig forsvarlig måde, mens Øresundsforbindelsen, som til dels også består af en sænketunnel, giver et konkret indblik i, hvordan havmiljøet ved en sænketunnel trives efter anlæg. Man står med andre ord med en betydelig viden om effekten af en sænketunnel, og det er en viden, der kommer til nytte og udtryk i de undersøgelser, der nu skal i gang.

Handlingsplanen for arbejdet med bæredygtighed opdateres løbende, og der vil komme flere versioner, undervejs som man i løbet af projektet bliver klogere.