Hvad søger du?

Anti-korruption

Hvad er korruption?

Korruption, herunder afpresning og bestikkelse, kan forekomme inden for alle brancher. Korruption inkluderer alle former for bestikkelse, afpresning, nepotisme og interessekonflikt. Det kan også vise sig som underslæb, bedrageri, svig, deltagelse i kriminel organisation og hvidvask af penge.

Anti-korruption i Sund & Bælt

Østlig Ringvej er en stor langsigtet infrastrukturinvestering, som Sund & Bælt kan blive ansvarlig for at etablere. Det har altid været en del af Sund & Bælts kultur at drive forretning på ansvarlig og etisk vis ‚hvilket inkluderer bekæmpelse af alle former for korruption ‚afpresning og bestikkelse. Sund & Bælt overholder danske og internationale krav vedrørende udbud, hvilket sikrer et højt niveau af gennemsigtighed.

Udbudsprocesserne inkluderer klageinstanser, der sætter tilbudsgivere i stand til at indgive klager til en uafhængig instans. Sund & Bælt agerer i et til tider politisk miljø. Det er derfor vigtigt ‚at forhandlinger og samarbejde foregår med størst mulig gennemsigtighed ‚og at der ikke hersker tvivl om den professionelle tilgang til udbudte opgaver og samarbejder.

Handlingsplan for arbejdet med anti-korruption

Anti-korruptionspolitik

Sund & Bælt tolererer ikke korruption i nogen af dens former og overholder bestemmelserne i FN’s konvention mod korruption. Derudover arbejder Sund & Bælt for at undgå at blive medvirkende til korruption. For at håndtere den interne risiko, har Sund & Bælt implementeret en række retningslinjer for brug af virksomhedsmidler, gavepolitik og rejsepolitikker mv. For at håndtere den eksterne risiko, følger Sund & Bælt de gældende udbudsregler, ligesom alle leverandører skal underskrive selskabets adfærdskodeks for ansvarlig leverandørstyring i forbindelse med kontraktindgåelse.

 

Whistleblowerordning

Sund & Bælts whistleblower-ordning skaber gennemsigtighed og ligger i tråd med organisationens fokus på god selskabsledelse. Ordningen gør det muligt at indberette væsentlige forhold om økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk eller brud på arbejdssikkerhed, miljøregler og forurening af miljøet, samt fysisk vold og seksuelle krænkelser. Indberetninger indmeldes på en ekstern portal af alle medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer samt eksterne parter som leverandører, konsulenter og andre med relation til Sund & Bælt.

 

Adfærdskodeks for ansvarlig leverandørstyring

Sund & Bælt har udarbejdet og implementeret et Adfærdskodeks for ansvarlig leveran-dørstyring, som forpligter leverandører til at overholde UN Global Compacts ti principper. Leverandørerne skal udarbejde politikker og retningslinjer for samfundsansvar med fokus på de emner, som er særligt relevante for deres specifikke branche. Leverandørerne skal desuden arbejde systematisk med løbende at forbedre deres samfundsmæssige indsats og skal på anmodning kunne dokumentere, at kravene i adfærdskodekset er opfyldt, og der kan udføres audit hos leverandøren, hvis dennes fremsendte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig.