Hvad søger du?

Sikrer udviklingsmuligheder på Nordøstamager

En Østlig Ringvej vil skabe udviklingsmuligheder for nye byområder på Lynetteholm, Refshaleøen og andre dele af Nordøstamager.

København udvikler sig

Folketinget har besluttet at anlægge en ny halvø ved navn Lynetteholm i Københavns Havn. Lynetteholm indgår i klimasikringen af København og kan med tiden udvikle sig til en ny bydel for 35.000 beboere og ligeså mange arbejdspladser.

Indgår i den trafikale plan for Nordøstamager

En Østlig Ringvej kan trafikbetjene Lynetteholm og indgå i den trafikale plan for udvikling af andre dele af havneområdet på den nordøstlige del af Amager herunder Refshaleøen og Prøvestenen.

Læs mere om Lynetteholm og tankerne bag på Københavns Kommunes hjemmeside.

(Illustration fra By og Havn)