Hvad søger du?

Leder trafik uden om Københavns centrum

En Østlig Ringvej vil være et alternativ til at køre gennem den centrale del af København.

Alternativ til gennemkørsel

I dag er Københavns indre by præget af en del gennemkørende trafik mellem områderne nord for centrum og områder syd for. Det gælder eksempelvis over Kongens Nytorv, som i dag indgår i det overordnede vejnet rundt om København som en del af Ring 2. En Østlig Ringvej vil fjerne noget af den gennemkørende trafik ved at føre trafikken uden om i en tunnel og dermed være med til at få biler ud af byen.

Mindre trafik giver nye muligheder

Ved at fjerne trafik fra byrummet i den centrale del af København kan pladser og veje indrettes anderledes. Illustrationerne er hentet fra Vejdirektoratets forundersøgelse af en Østlig Ringvej og viser, hvordan man eksempelvis kunne indrette Holmens Kanal ved Kongens Nytorv og Nørre Søgade langs søerne anderledes, hvis der var mindre trafik.