Hvad søger du?

12 juni 2024

Besøg på Nordhavnstunnel-projektet

I denne uge har miljøteamet bag miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej haft fornøjelsen af at besøge byggepladsen for Nordhavnstunnel-projektet, hvor fokus var på deres erfaringer med miljø og bæredygtighed.

I denne uge har miljøteamet bag miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej haft fornøjelsen af at besøge byggepladsen for Nordhavnstunnel-projektet, hvor fokus var på deres erfaringer med miljø og bæredygtighed. 

Nordhavnstunnellen, der projekteres og anlægges af Vejdirektoratet, bliver 1,4 km lang og vil forbinde Nordhavn med resten af København. Tunnelen bliver bygget, så den kan forlænges, såfremt det bliver politisk besluttet at anlægge en Østlig Ringvej i København.   

Under besøget fik miljøteamet en dybdegående indsigt i de miljømæssige og bæredygtige aspekter i Nordhavnstunnelens byggeproces. Herunder sediment- og jordhåndtering fra udgravninger, genindbygning af intakt jord, droneoverflyvninger til overvågning og sikring af minimal miljøpåvirkning, indsigt i grundvandssænkningsprojektet og en rundvisning på byggepladsen.  

Stor tak til Vejdirektoratet for jeres gæstfrihed og ikke mindst deling af spændende viden og erfaringer med os.