Hvad søger du?

18 maj 2022

Besøg på Prøvestenen

Som en del af miljøkonsekvensvurderingen af en mulig sænketunnel mellem Nordhavn i nord og Øresundsmotorvejen i syd, skal det blandt andet undersøges, hvordan der kan anlægges et tilslutningsanlæg ved Prøvestenen. Derfor var interessen også stor, da nogen af vores medarbejdere fik en rundvisningen på arealet.

For nylig havde medarbejdere på Østlig Ringvej-projektet fornøjelsen af at aflægge besøg på CMPs terminaler på Prøvestenen i København. Her viste Jørn Trap Christiansen og Malthe Mulvad fra Copenhagen Malmö Port (CMP) rundt på det 1 million kvadratmeter store industriområde, der er anlagt som kunstig ø.

I dag fungerer Prøvestenen som modtage- og fordelingsplads for både tørlast og flydende produkter som olie og benzin, men på sigt kan øen også blive en hub for transport og lagring af CO2 og grønne brændstoffer, kunne Jørn og Malthe fortælle.
 
Prøvestenen er interessant for Østlig Ringvej-projektet, da det som en del af undersøgelserne af en Østlig Ringvej skal undersøges, hvor og hvordan man kan lave et tilslutningsanlæg ved Prøvestenen. Dermed vil også de mange lastbiler, der servicerer Prøvestenen, få en ny og alternativ rute ude under havet i stedet for som nu at være tvunget til at køre gennem byområder.