Hvad søger du?

7 marts 2024

Boringer på vand

I denne uge begynder vores samarbejdspartnere, Per Aarsleff A/S og deres underrådgiver Sweco, at udføre boringer på vand, der skal gøre os klogere på de geotekniske og miljøtekniske forhold langs linjeføringen.

Boringerne omfatter tre typer undersøgelser af havbunden. For de særligt teknisk interesserede kan det oplyses, at det drejer sig om 44 geotekniske boringer, der giver indblik i rækkefølgen på jordlagene, 25 CPT (Cone Penetration Tests), der siger noget om jordens egenskaber og 51 såkaldte vibrocores, der anvendes til udtagning af havbundsprøver indtil seks meter under havbunden. De tre typer boringer supplerer hinanden og gør det dermed muligt at lave en samlet bedømmelse og beskrivelse af jordbundsforholdene.  

Den første boring finder sted i dag syd for Prøvestenen og er en geoteknisk boring, der når ned i en dybde på 25 meter under havbunden.    

Trafikstyrelsen, der har vurderet og givet tilladelse til borearbejdet, har lagt vægt på, at de eksisterende aktiviteter i området ikke vil blive påvirket negativt, og at støjen vil være lokal og ikke generende.   

Alle boringerne udføres i dagtimerne og arbejdet forventes afsluttet i starten af sommeren 2024. Du kan altid se boreriggenes aktuelle placeringer på VesselFinder.com lige her

Se billedet, der viser, hvordan en typisk borerig ser ud. 

Foto: René Nielsen, VesselFinder.com.