Hvad søger du?

21 marts 2024

Fokus på bæredygtighed i dansk infrastruktur

I dag markeres en vigtig milepæl i arbejdet for mere bæredygtig infrastruktur. I dag er nemlig dagen, hvor vores dedikererede innovationsgrupper samles igen – denne gang til tredje workshop.

Her vil innovationsgrupperne, som består af eksperter inden for miljø, klima og energi, præsentere deres løsninger, perspektiver og forslag til, hvordan man kan anlægge en Østlig Ringvej på en ny og mere bæredygtig måde.   

Workshoppen markerer dermed et vigtigt skridt i Sund & Bælts stræben efter at reducere CO2-emissioner og forbedre biodiversiteten – også når man projekterer store infrastrukturanlæg som en næsten 11 kilometer lang tunnel, der kan lede trafik uden om de indre dele af København.  

Vi ser frem til en produktiv og givende workshop på vores fælles rejse mod en mere bæredygtig fremtid.