Hvad søger du?

27 oktober 2023

Geoteknisk udbud til Østlig Ringvej afgjort

Det bliver Per Aarsleff A/S, der skal stå for de geotekniske undersøgelser i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej i København.

Efter omhyggelig vurdering af en række modtagne tilbud, har Sund & Bælt indgået kontrakt med Per Aarsleff A/S om at udføre de nødvendige geotekniske undersøgelser på Østlig Ringvej. 

De geotekniske undersøgelser indebærer, at Per Aarsleff A/S udfører boringer i undersøgelsesområdet og bl.a. udtager jordprøver. Der er tale om boringer, som foretages med en borerig i form af en mindre lastbil med påmonteret boreudstyr, der placeres på en flåde. Flåden stabiliseres på havbunden ved hjælp af fire stålben, når der bores. Stålbenene sænkes forsigtigt ned på havbunden, og påvirkningen af havbunden er begrænset.  

Sammen med eksisterende data fra tidligere undersøgelser foretaget i forbindelse med blandt andet Lynetteholm skal boringerne, som Per Aarsleff A/S udfører, bidrage med fyldestgørende viden om havbunden, grundvandet og eventuel forurening i undersøgelsesområdet.  

Kontraktindgåelsen er derfor et vigtigt skridt i undersøgelserne af Østlig Ringvej-projektet. 

- Ved at få et tilstrækkeligt kendskab til havbunden samt de dybereliggende jordlag reducerer vi usikkerheden i vurderingen af et kæmpe projekt som Østlig Ringvej. Derfor er vi glade for at have indgået kontrakt med Per Aarsleff A/S, og det markerer en vigtig milepæl i de igangværende undersøgelser, siger Henrik Christensen, der er teknisk direktør i Projektudvikling i Sund & Bælt, som står for miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej. 

De geotekniske undersøgelser forventes igangsat i vinterhalvåret 2023/2024, og den endelige afrapportering forventes færdig i sommeren 2024.