Hvad søger du?

20 april 2023

Kommissorium godkendt 

Transportministeriet har i dag udsendt pressemeddelelse om, at forligspartierne bag Fremtidens Veje under Infrastrukturplan 2035 har godkendt kommissoriet for Miljøkonsekvensvurdering af Østlig Ringvej.  

De kommende år vil Sund & Bælt dermed gennemføre undersøgelser og vurderinger, der skal hjælpe med at beskrive de forventede positive og negative virkninger af en Østlig Ringvej både under anlæg og i drift. Arbejdet munder ud i en miljøkonsekvensrapport, der kan indgå i beslutningsgrundlaget for projektet.  

 

Læs kommissoriet for Miljøkonsekvensvurdering af Østlig Ringvej her (opdateret den 21. september 2023) eller læs mere på Transportministeriet hjemmeside www.trm.dk.