Hvad søger du?

2 oktober 2023

Løsning for tilslutningsanlæg for Østlig Ringvej på Prøvestenen

Forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 er enige om at miljøkonsekvensvurdere en løsning, der balancerer de mange hensyn på Prøvestenen ved Amager.

Pressemeddelelse udsendt fra Transportministeriet den 2. oktober 2023.


Prøvestenen er en halvø ved Amager Strand, hvor der i dag både er industri og rekreative områder. I forbindelse med beslutningen om at igangsætte miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej blev det også besluttet at finde en model for Østlig Ringvejs tilslutningsanlæg på Prøvestenen, som sikrer balance mellem de mange hensyn. Det er i forvejen besluttet i forbindelse med undersøgelserne af en ny metrolinje til Lynetteholm, at metroens kontrol- og vedligeholdelsescenter også skal være på Prøvestenen, ligesom erhvervshavnen er vigtig for forsyning af blandt andet byggematerialer i hovedstadsområdet. Det har derfor været nødvendigt at finde en løsning, der i fremtiden både kan sikre plads til metroen, Østlig Ringvej, industrien på erhvervshavnen og de grønne områder.

Forskellige løsningsmodeller er blevet afsøgt i fællesskab med de interessenter, der allerede er på Prøvestenen, samt Københavns Kommune, Metroselskabet og By & Havn. Derudover har forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 været på studietur på Prøvestenen for ved selvsyn at se udfordringerne med at få plads til alle hensyn på halvøen.

Med den valgte løsningsmodel kommer tilslutningsanlæg og metroens kontrol- og vedligeholdelsescenter til at ligge tæt, hvilket derved giver plads til erhvervsvirksomhederne, der kan fortsætte deres aktiviteter på Prøvestenen. Denne løsning vil optage en mindre del af det rekreative område på land, men sikrer mindst mulig påvirkning af havmiljøet og vandgennemstrømningen. Der kan endvidere foretages en udvidelse af det rekreative område, bland andet med en ny adgangsvej.

Løsningsmodellen for et tilslutningsanlæg på Prøvestenen vil blive undersøgt nærmere som en del af miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej. Miljøundersøgelserne gennemføres frem til 2025, hvorefter miljøkonsekvensvurderingen vil komme i offentlig høring. På baggrund af vurderingen og høringen skal der træffes politisk beslutningen om linjeføring og en eventuel anlægslov for Østlig Ringvej.