Hvad søger du?

31 maj 2024

Marsvin-undersøgelser i Øresund forlænget

I sommeren 2023 satte vi som en del af miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej tre lyttestationer ud nord, vest og syd for Saltholm for at undersøge, hvor aktive marsvin er i Øresund. For at styrke vores datagrundlag forlænger vi nu undersøgelsen af marsvinenes aktivitet til og med juli 2025.  

De tre lyttestationer fungerer som mikrofoner under vandet og opfanger de kliklyde, som marsvin udsender, når de orienterer sig, jager eller kommunikerer. 

Ud over et mere robust datagrundlag giver forlængelsen af undersøgelsen mulighed for at blive klogere på årsvariation i marsvinenes aktivitet. Her er der tale om eventuelle variationer, som blandt andet kan forårsages af variation af vejrforhold, antallet af byttedyr og andre forhold, der kan skifte fra år til år.  

Inden vi fortsætter undersøgelsen, får alle tre lyttestationer en grundig rengøring. I udgangen af juni 2024 placeres lyttestationerne samme sted som ved første års undersøgelse. Helt præcist ved følgende koordinater:  

  • 55 35,922’N 12 48,135’E 
  • 55 38,765’N 12 40,517’E 
  • 55 41,424’N 12 42,977’E 

Resultaterne fra undersøgelserne kommer til at indgå i den samlede miljøkonsekvensvurdering for Østlig Ringvej, som forventes færdig i 2026. 

Vidste du i øvrigt, at marsvinet er den eneste hvalart, der yngler i de indre danske farvande?