Hvad søger du?

12 maj 2022

Ny mand i spidsen for Østlig Ringvej-projektet

Frederik Fisker skal stå i spidsen for arbejdet med at få tilvejebragt et godt beslutningsgrundlag i form af en miljøkonsekvensvurdering (VVM) for en Østlig Ringvej i København.

Det bliver Frederik Fisker, der skal stå i spidsen for arbejdet med at få tilvejebragt et godt beslutningsgrundlag i form af en miljøkonsekvensvurdering (VVM) for en Østlig Ringvej i København. 

Frederik har 10 års erfaring i Sund & Bælt Holding A/S blandt andet som projektchef for de undersøgelser af en Kattegatforbindelse, som afsluttes i år, ligesom han tidligere også har ledet arbejdet med myndighedsgodkendelsen af Femern Bælt-forbindelsen i Danmark.

Dermed medbringer han værdifuld erfaring fra både undersøgelses- og projekteringsfaserne af infrastruktur, og det er en viden, han ser frem til at bringe i spil også i forbindelse med en Østlig Ringvej i København:

- Ideen om en tunnel, der kan lede trafik uden om det centrale København, trafikbetjene nye byområder på Nordøstamager og binde det overordnede vejnet om hovedstaden sammen skal undersøges grundigt, så politikerne får et godt beslutningsgrundlag at tage stilling på. I Sund & Bælt kan vi i den forbindelse blandt andet trække på den erfaring, vi har opbygget både ved de meget grundige miljøundersøgelser, der gik forud for Femern-Bælt-forbindelsen, og de mere end 20 års praktiske erfaringer, vi har fra tunneldelen af Øresundsforbindelsen. Jeg glæder mig til sammen med teamet at bringe alle disse erfaringer i spil på bedste vis, siger Frederik Fisker.