Hvad søger du?

10 marts 2022

Øresundsbron fremlægger CSR-rapport for 2021

Øresundsbron har netop fremlagt sin nye CSR-rapport for 2021. Rapporten beskriver, hvordan Øresundsbron arbejder systematisk med sit samfundsansvar og giver en status på den aktuelle miljøsituation.

Den vestlige del af Øresundsforbindelsen er anlagt som en sænketunnel i Drogdenrenden. Det er samme anlægsmetode, som kan bruges ved anlæggelsen af en Østlig Ringvej i København. Derfor er det særligt interessant for os at følge med i, hvordan naturen har det helt konkret nu godt 20 år efter anlæggelsen af forbindelsen. Det giver et unikt og meget konkret erfaringsgrundlag, som kan bruges i forberedelserne af Østlig Ringvej.

Og erfaringerne er heldigvis rigtig gode.

CSR-rapporten beskriver således, at der nu er en større artsrigdom og flere dyr og planter både over og under vandet omkring Øresundsbron, end der var, før forbindelsen blev bygget.

De stenblokke, der danner et beskyttende værn på havbunden over tunnelen i Drogdenrenden, udgør i dag et kunstigt rev, som er helt overvokset med blåmuslinger, rurer og sukker- og savtang. Bropillerne og de omkringliggende, undersøiske beskyttelsesøer fungerer ligeledes som kunstige rev, og alge- og muslingebevoksningen danner fødegrundlag for fugle og fisk.

Læs hele Øresundsbrons CSR-rapport her