Hvad søger du?

24 juni 2022

Østlig Ringvej inviterede til 1. møde i Havneforum

Den 22. juni 2022 afholdt Sund & Bælt det første møde i et nyoprettet ”Havneforum”.

I ”Havneforum” vil vi med jævne mellemrum mødes med repræsentanter for lystbådehavne, sejlklubber m.fl., der med udgangspunkt i havnene benytter farvandet langs Amagers østkyst til et rekreativt formål. Det er nemlig i samme område, vi skal undersøge, hvordan en Østlig Ringvej kan anlægges som sænketunnel, og hvilke påvirkninger det vil have.

Formålet med havneforummet er i den forbindelse at være et rum for spørgsmål og direkte dialog mellem lystbådehavnene, deres brugere m.fl. og Sund & Bælt. Derfor er vi også glade for den opbakning, de fremmødte medlemmer gav havneforummet, og de gode spørgsmål, prioriteter og ideer der kom frem på mødet.

Vi ser frem til at fortsætte dialogen på møderne i Havneforum – næste gang til efteråret.