Hvad søger du?

2 marts 2022

Sætter fokus på bæredygtighed

Teamet bag Østlig Ringvej er samlet til et seminar om bæredygtighed. Vi er nemlig i gang med at udarbejde det første program for vores arbejde med bæredygtighed i Østlig Ringvej, herunder hvordan ambitionerne skal omsættes til konkrete målsætninger og indsatsområder i alle faser fra projektering til drift.

Høje ambitioner

Ambitionerne hviler på erfaringerne fra andre store infrastrukturprojekter, som forbindelserne over Øresund og Femern Bælt, mens vi samtidig kigger mod fremtidens udvikling og muligheder. Her er det chefjurist Jimmie Bøllingtoft fra Femern A/S, som fortæller om bæredygtige udbud og erfaringerne fra Femern Bælt-projektet.

Vil du følge med i vores arbejde? Så hold øje her på vores hjemmeside, hvor vi i løbet af sommeren præsenterer bæredygtighedsstrategien for Østlig Ringvej.