Hvad søger du?

15 september 2023

Snorkelundersøgelser langs kysten

Har du undret dig over, hvorfor skikkelser bevæger sig rundt i området langs kysten med lysende lygter i mørket?

Inden du for alvor bliver mistænkelig, kan vi berolige dig med, at vi samarbejder med forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, der som en del af miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej i disse uger er i fuld gang med at gennemføre snorkelundersøgelser. Det gør vi for at blive klogere på, hvilke fiskearter, der lever i havområdet. 

Snorkeldykkerne er fageksperter og identificerer og noterer, hvilke fiskearter de observerer. Både i dagslys og når mørket falder på. I alt undersøger de syv forskellige stationer som vist på kortet.    

Snorkelundersøgelserne bygger videre på den viden, vi allerede har fået om fisk i området. I slutningen af august måned i år gennemførte WSP og COWI nemlig fiskeundersøgelser med garn og ruser, der viser, at der findes mindst 21 forskellige fiskearter i området. De igangværende snorkelundersøgelser skal give os et endnu bedre datagrundlag, da dykkerne kan se arter, der svømmer rundt i området, men som ikke er blevet fanget ved tidligere undersøgelser og dermed ikke registreret.  

Og der er godt med liv i området. På nuværende tidspunkt har dykkerne observeret mere end 20 forskellige arter og ca. 1000 fisk per station.

Snorkelundersøgelserne fortsætter frem til slutningen af september