Hvad søger du?

23 januar 2023

Undersøgelse af rastende fugle i de kystnære vandområder

Det er en vigtig del af en miljøkonsekvensvurdering at have overblik over det eksisterende miljø. Det gælder også planter og dyr. Derfor har Sund & Bælt som forberedelse til miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej igangsat en undersøgelse af rastende fugle i de kystnære vandområder fra Københavns Nordhavn til Kastrup halvø.

Undersøgelserne gennemføres over en længere periode i samarbejde med DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, som er en del af Aarhus Universitets fakultet for de tekniske videnskaber.  
 
Hele projektområdet for Østlig Ringvej er blevet opdelt i 10 områder, for undersøgelserne gennemføres i felten og går ud på at identificere, registrere og tælle de rastende fugle i et afgrænset område og tidsrum. Det giver viden om, hvordan området i dag bruges af fuglene.  
 
På nuværende tidspunkt er der blandt andet spottet lappedykkere, skarver, fiskehejre, grågæs, gråænder, edderfugle, toppet skalleslugere, blishøns, sølvmåger og gråkrager – fuglearter som man ofte kan se, når man går en tur ved kysten.

Christina Berlin Hovmand, der er projektchef for miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej, ser frem til de endelige resultater, så grundlaget for vurderingen bliver så godt som muligt.
- For at kunne vurdere en Østlig Ringvejs mulige påvirkning af omgivelserne har vi brug for et udgangspunkt på de eksisterende forhold, og det er fugletællingerne en vigtig del af, siger Christina Berlin Hovmand.

Når tællingerne er færdige lægges data i DCE’s fugledata-platform og Naturdatabasen og gøres dermed offentligt tilgængelige.  
Feltundersøgelsen er blot den første af mange og vil efter gennemførelsen indgå som en del af datagrundlaget for den detaljerede miljøkonsekvensvurdering af en Østlig Ringvej, som blandt andet skal afdække projektets forventede virkninger på dyrelivet i projektområdet.