Hvad søger du?

23 februar 2024

Vil du følge med i vores dataindsamling?

Tilbage i november 2023 satte vores samarbejdspartner WSP to målebøjer ud i Øresund samtidig med, at de monterede tre faste målestationer, der indsamler data om strøm, bølger, temperaturer osv.

De indsamlede data skal bruges til at simulere nutidige og fremtidige strøm- og vandkvalitetsforhold i farvandet ud for Amagers østkyst.  

Er du nysgerrig på dataindsamlingen, kan du følge med på vores mobilvenlige site, der er nemt at anvende, hvis du eksempelvis er på vandet og har brug for viden om vind-, temperatur- og strømforhold: https://or.azurewebsites.net/   

Du kan også altid følge med på Vandportalen, som har en oversigt over alle målestationer i landet og mange andre interessante data: https://vandportalen.dk/   

Se målebøjernes og -stationernes placering på kortet herunder.