Hvad søger du?

17 marts 2023

Møde i Østlig Ringvejs Havneforum

I denne uge afholdt vi det 3. møde i “Havneforum” - et forum hvor vi mødes med repræsentanter for lystbådehavne, sejlklubber og foreninger m.fl., som benytter farvandet langs Amagers østkyst. 

Dialogen var god, og spørgelysten stor. Vi snakkede blandt andet om høringsnotatet og hvilke centrale temaer, det indholder. Du kan finde høringsnotatet her