Hvad søger du?

Om ledelsesgruppen
Om ledelsesgruppen

Ledelsesgruppen - Projektudvikling - Sund & Bælt

Frederik Fisker - Direktør

Frederik Fisker har beskæftiget sig med dansk infrastruktur siden 2007. Karrieren inden for området blev indledt med fem år hos Transportministeriet som fuldmægtig og senere ledende ministersekretær, hvorefter han i 2012 blev hentet til Sund & Bælt-koncernen. Her har han varetaget en række funktioner og bl.a.  været sekretariatschef og vicedirektør i Femern A/S med ansvar for myndighedsgodkendelsen af Femern Bælt-forbindelsen i Danmark. I dag er Frederik direktør i Sund & Bælt med ansvar for undersøgelserne af Kattegatforbindelsen, Als-Fyn forbindelsen og Østlig Ringvej i København. Frederik er uddannet Cand.scient.pol fra Københavns Universitet.

Christina Berlin Hovmand - Direktør, Miljø & Myndighed

Christina Berlin Hovmand har i 15 år beskæftiget sig indgående med planloven, miljølovgivningen og planlægning af infrastrukturprojekter. Erfaringerne er blandt andet opbygget gennem ansættelser som kontorchef med ansvar for Planlovsområdet i Erhvervsstyrelsen, kontorchef for Tværgående Planlægning i Naturstyrelsen samt lederstillinger i Byplanlægningsafdelingen og Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. Og senest gennem stillingen som vicedirektør i Myndigheds- og Miljøafdelingen i Femern A/S. Christina er uddannet økonom (cand. polit) fra Københavns Universitet. 

Claus Dynesen - Direktør, Miljø & Myndighed

Claus Dynesen er en af Danmarks mest erfarne miljø- og myndighedschefer med mere end 30 års erfaring med planlægning, myndighedsgodkendelse og anlæg af nogle af de største infrastrukturprojekter, der har været med til at forme Danmark. Han har således været med fra start på Storebæltsbroen, Øresundsforbindelsen og Femern Bælt-forbindelsen, hvor han blandt andet har fungeret som Projektchef og Projektdirektør. Han er en af ophavsmændene til Amager Strandpark, der blev anlagt som led i Øresundsprojektet. Claus er uddannet cand.phil i samfundsfag og international politik.

Kasper Bekker - Vicedirektør, Projektstyring & Koordination

Kasper Bekker har næsten 10 års solid erfaring med planlægning af beslutningsprocesser og processtyring på Femernprojektet. Som sekretariatschef i Femern A/S har han været tovholder på den interne koordination i selskabet, den daglige kontakt til selskabets ejer, Transportministeriet, og samarbejdet med de øvrige enheder i Sund & Bælt-koncernen. Her kunne han trække på sine erfaringer fra Skatteministeriets ministersekretariat, hvor han tidligere var ansat. Karrieren har også budt på en periode ved et større kommunikationsbureau samt udlandsophold ved den danske ambassade i Litauen og i Bruxelles.

Nicolai Bro Jöhncke - Kommunikationschef

Nicolai Bro Jöhncke har over 20 års erfaring med kommunikation fra internationale selskaber og danske organisationer. Han har blandt andet bestridt stillinger som kommunikationschef i Dampskibsselskabet NORDEN A/S og den danske afdeling af den internationale medicinalvirksomhed GlaxoSmithKline. Derudover har han været pressechef i brancheorganisationen for den danske vejgodstransport, ITD, og arbejdet som særlig rådgiver i Transport- og Energiministeriet. Han er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og officer af reserven med udsendelse til Irak.

Henrik Christensen – Teknisk Direktør

Henrik Christensen har mere end 30 års erfaring med projektering og anlæg af mega-infrastrukturprojekter i Danmark, Sverige og Hong Kong. Blandt andet har Henrik været med til at anlægge Øresundsforbindelsen som designchef i Øresundsbro Konsortiet for brodelen samt været en del af Femern Bælt-projektet helt fra den indledende fase. Sammenlagt var Henrik en del af Femern Bælt-projektet i godt 11 år som hhv. projektchef, kontraktdirektør og teknisk direktør. Senest kommer Henrik fra en stilling i Vejdirektoratet, hvor han var chefkonsulent på Nordhavnstunnel-projektet. Han har derfor også indgående kendskab til store dele af projektområdet for en eventuel Østlig Ringvej. Henrik er uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet.